Home » The Money Masters – History of Central Banking 1996 Documentary financial history

The Money Masters – History of Central Banking 1996 Documentary financial history

by curtisloveLKJHfการแยกย่อยอย่างละเอียดของธนาคารกลางเอกชนและวิธีที่การพิมพ์เงินเป็นจุดเชื่อมต่อของการควบคุมสำหรับนายธนาคารระหว่างประเทศ แม้ว่าข้อมูลนี้จะอิงจากพฤติกรรมซ้ำซากของชนชั้นสูงด้านการเงินมาหลายศตวรรษ แต่สื่อที่ถูกควบคุมนั้นถูกจำกัดโดยสมบูรณ์ เพราะมันเผยให้เห็นต้นตอของการตกเป็นทาสทางการเงินของโลก: การให้กู้ยืมเงินสำรองแบบเศษส่วนและบริษัทเอกชน (เงินสำรองของรัฐบาลกลาง) . พิมพ์อุปทานเงิน .

Images related to the topic financial history

The Money Masters – History of Central Banking 1996 Documentary

Search related to the topic The Money Masters – History of Central Banking 1996 Documentary

#Money #Masters #History #Central #Banking #Documentary
The Money Masters – History of Central Banking 1996 Documentary
financial history
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Financial Accounting vs Managerial Accounting financial accounting

You may also like

29 comments

S 16/10/2021 - 2:38 PM

What's does a man gain if he owns all the wealth of the world but loses his soul, they will suffer the most when there time comes

Reply
Bertrand Schmitt 16/10/2021 - 2:38 PM

This is a thorough treatment, but as seemingly good as the production value is for the time, it still wanders off into the mire of conspiracy theories and ethnic canards. There’s no denying that Jews have been disproportionately represented among the rich since at least Medieval times, and it follows therefore that global Jewry has benefited from this. However, it is hardly true that the average Jew shares equally in the wealth and power of the Rothschilds today, and fantastic wealth certainly wasn’t the status quo among Jewish immigrants in centuries past.

We know also that Jews in Europe have suffered repeated persecution, murder, and genocide, culminating in the Holocaust. It’s also easy to understand, given any insight into human nature, how the Jews came to be such targets of suspicion, derision, and hatred. The abuse of ethnic minorities is a common and well documented phenomenon. The Jews were also “guilty” of being especially literate, insular, opportunistic, and having among them some of great wealth and influence. As a literate people their ability and tendency to organize, especially as external hostility increased, only made their host nations all the more suspicious and hostile. Likewise, Jews automatically became conspicuous in all the arts, in sharing of information, and had a disproportionate impact on native culture for all the same reasons. It need not be a “grand scheme” for it to have unfolded thusly…and again, the backlash is easily predictable, at least from “40k feet” and centuries hence.

But the basic framework laid out in this video is sound, and the ethnic breakdown of all the participants who gave us this system is irrelevant…at least in terms of the division that matters! Yes!…to be sure, all those other divisions will be cited, and used to maximum effort to stop a broad coalition of ordinary folks. We can’t allow this! We have to resist every effort to divide us, and start seeing the true origin of the same. We are at each other’s throats…and the power elite continue to add to their hoards. And PLEASE!…wake up and realize none of the rich and famous, paying lip service to “social justice” between trips to the French Riviera, no politician reluctantly dragged to our cause, NO ONE given to or otherwise celebrating ostentatious displays of wealth…are our allies!!!!! That’s being an ASSHOLE and if that’s what you most want for yourself you are an asshole too!…and I’m not talking to you. This system must be dismantled! The power elite must be dethroned! The power…must be returned, to the people.

Power to the people!

Reply
Gregory Reyes 16/10/2021 - 2:38 PM

This is great! Also watch the hidden secrets of money by mike Maloney. Great series. People really need to educate themselves about the central banks.

Reply
USS LIBERTY 16/10/2021 - 2:38 PM

Oyyyy veeyyyy

Reply
Luke Baker 16/10/2021 - 2:38 PM

This video is incredible, super based.

Reply
Nathaniel Westermann 16/10/2021 - 2:38 PM

ok, this shit SLAPS
GODDAMN

Reply
Mark Demell 16/10/2021 - 2:38 PM

Thanks.

Reply
Zion 16/10/2021 - 2:38 PM

How does cryptocurrency play into this?

Reply
James Dunn 16/10/2021 - 2:38 PM

Who REALLY controls Russia’s backing system?
Rothschild??

Reply
JZ 16/10/2021 - 2:38 PM

holy fucking shit

Reply
Ddlj Ddlj 16/10/2021 - 2:38 PM

And then came bitcoin

Reply
CrabApples Bodaciously Bitter Fruit's 16/10/2021 - 2:38 PM

Caesar was assassinated for passing a bankruptcy law cyclical
Debt forgiveness was the norm

Reply
CrabApples Bodaciously Bitter Fruit's 16/10/2021 - 2:38 PM

No it was for passing a bankruptcy law get it right

Reply
e 16/10/2021 - 2:38 PM

Frankly the only reason England then USA were world power is due to these dirty central bankers.

These same dirty banker gave industrial revolution.

These dirty banker mortgage system allowing almost anyone to own thier home.

Conclusion stop bashing the bankers and Jews please.

Reply
Genevieve Barker 16/10/2021 - 2:38 PM

Joy Prins, AFAIK, Trump combined The Federal Reserve with The Treasury, under the head of Black Rock.
So this clip was likely made prior to 2016
Still, bearing that in mind, it is still good info.

Congruent with Jefferson's precepts, The Australian Citizens Party includes the establishment of a Nationsl People's Bank in its platform policies.

Reply
Learn to Make Honest Money Online 16/10/2021 - 2:38 PM

Bitcoin is the answer!

Reply
eliptats 16/10/2021 - 2:38 PM

was this reuploaded? I definitely watched this before 2017…

Reply
Myst stories 16/10/2021 - 2:38 PM

U should see the ethnicity of the people who have been doing this throughout history

Reply
Donald Perry 16/10/2021 - 2:38 PM

Bill Still needs to go on the Joe Rohan Podcast

Reply
Kava Clips 16/10/2021 - 2:38 PM

2021 on repeat…

Reply
Franklin Turtle 16/10/2021 - 2:39 PM

NOTHING has changed for the better since this documentary was made. it's all 100% true.

Reply
1iota1420 16/10/2021 - 2:39 PM

25 yrs after I first saw this and its STILL as relevant now as it was then.
We are all financial slaves under a guise of freedom.

Reply
Layton Newman 16/10/2021 - 2:39 PM

At 37 min what the hell is that guy playing?

Reply
Layton Newman 16/10/2021 - 2:39 PM

How in the fuck did they get away with loaning money that didn't exist to governments then having them deeply obligated to pay them back with also fake money that was agreed to be real money. And this still goes on today

Reply
Sulaiman Lalani 16/10/2021 - 2:39 PM

What is the name of the host of this documentary?

Reply
Stefan George 16/10/2021 - 2:39 PM

Very dated, and pushes some very antiquated notions about central banking that, from the vantage of 2020, are really rather laughable today.. So far watching this you'd think the Fed Res sprang up out of thin air, and not out of rapidly succeeding endogenous crises in interbank payment operations. The alternative to a Central Bank is indicated in the relationd witnesses here JP Morgan having to ask the English for a bailout loan (twice!), the last time being only 6 years before the establishment of the FR.

Reply
WHO I AM 16/10/2021 - 2:39 PM

VOLDEMORT DIED IN THE PAST – I KNOW I KILLED HIM

Reply
WHO I AM 16/10/2021 - 2:39 PM

Usary – THE INTEREST CHARGED ON THE 90% THE GOVERMENT GAVE TO THE BANKS FREE OF CHARGE – AND HIS MARK THE ALL SEEING EYE; WHIT OUT IT YOU CAN NOT CONDUCT COMERCER; JUST LOOK AT THE BACK OF THE ONE DOLLAR BILL

Reply
WHO I AM 16/10/2021 - 2:39 PM

Red Shield Made a deal with the Devil and I am certain; signed the christ

Reply

Leave a Comment