Home » Tesla's Secret Home Heating & AC System? new a/c technology

Tesla's Secret Home Heating & AC System? new a/c technology

by curtisloveLKJHf

[

เทสลากำลังวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดุร้ายอะไร ในวิดีโอนี้ เรามาดูกันว่าระบบ HVAC จากเทสลาจะหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำลายอุตสาหกรรมการทำความร้อนและความเย็นในบ้านได้อย่างไร 》》ข้อมูลอ้างอิง《《《ประสบการณ์ของ Joe Rogan: Ben Sullins วิดีโอ: Keen Smart Vent: 》》วิธีสนับสนุนเรา《《《 มาเป็นผู้อุปถัมภ์! ⟫ ซื้อเทสลา? ใช้ลิงก์ของฉัน ⟫ คำคมโซลาร์ที่ดีที่สุด ⟫ สินค้าดาวินชีสองบิต ⟫ ลิงค์พันธมิตรของเราทั้งหมด ⟫ 》》》เชื่อมต่อกับเรา 《《《 Twitter 》 Facebook 》 Instagram 》

Images related to the topic new a/c technology

Tesla's Secret Home Heating & AC System?

Tesla's Secret Home Heating & AC System?

Search related to the topic Tesla's Secret Home Heating & AC System?

#Tesla39s #Secret #Home #Heating #amp #System
Tesla's Secret Home Heating & AC System?
new a/c technology
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Top 3 best 8D songs (PLEASE WEAR HEADPHONES 🎧) 8d technology

You may also like

39 comments

Two Bit da Vinci 15/10/2021 - 1:54 AM

Become a Patron! ⟫ https://geni.us/TwoBitPatreon

Buying a Tesla? Use my Link ⟫ https://ts.la/ricky70166

Best Solar Quotes ⟫ https://geni.us/DroneQuote

Reply
Carol Nicolet 15/10/2021 - 1:54 AM

I’d buy one Today! My 5 year old Lennox machine is dead! Been out all summer!! C’mon Elon!!!

Reply
Joe H 15/10/2021 - 1:54 AM

If Tesla wants to do something useful and disruptive in this space, they should tackle the problem of retrofit geothermal heat pumps. Make that work affordably for old/existing homes and it would be a game changer. All of this talk about smart vents and pretty compressors is really not that helpful.

Reply
Freon Solutions 15/10/2021 - 1:54 AM

One to watch for the future in the havac industry. Worth investment in

Reply
Patrick Brady 15/10/2021 - 1:54 AM

Yes!!! Would love to see Tesla sell fully integrated home power systems + HVAC.

I'll be building a new house in about a year. hoping I get the chance to incorporate Tesla Solar, Powerwalls and HVAC. Would also be interested in hearing about integrating other storage like water – using excess electricity to pump water to a higher alt. pond and letting it fall through a water turbine when this stored "energy" is needed.

Reply
Vinny Lamoureux 15/10/2021 - 1:54 AM

Their expertise will make it the leader in HVAC.

Reply
Good_ Commentary 15/10/2021 - 1:54 AM

He aint gonna make it in the air conditioning Can already guarantee it

Reply
Ben Leibson 15/10/2021 - 1:54 AM

yes, yes, yes

Reply
Mauricio Torres Madrid 15/10/2021 - 1:54 AM

Rick, your channel is great and every comment is at the highest level. Love the possibility of TESLA HVAC SYSTEM, I live in Bogotá, Colombia and AC is used in big offices but air quality is terrible and many people are not aware of this fact because they don't have a comparison reference- Right now I am thinking in developing a Bio-Hostel Network with Orchard, Solar panels and Electric transportation and the Air filtration system will be welcome and for Hostels in warm weather locations the potable water production is perfect. It would be an Elon facility. I will check the DroneQuote maybe I'll get them to fly down here and let them be my first guests.

Reply
Roguex Infid3l 15/10/2021 - 1:54 AM

The HVAC technology out is horrible. I am a technician in the south and the engineering of HVAC equipment is not service friendly at all. It would be great for someone with the money and common sense to step into the conditioned air space.

Reply
Roguex Infid3l 15/10/2021 - 1:54 AM

It’s called a zone system. It is powered with 24v from the air handler with a zone board sending communication to each Zone powered by dampers opening and closing. Do some research on Honeywell

Reply
Kevin G. 15/10/2021 - 1:54 AM

Elon is no one's savior, he's a total fraud and wish people would actually do a little research before making videos like this. Tesla is making money by selling carbon credits – not cars. Remember Solar-City bc I do and he milked New York and and Buffalo and hasn't kept one promise and the fact he gets credit for SpaceX is uter bullshit. He started that company with taxpayer govt contracts, the only thing he did was hire smart engineers. Let's not talk about south America and how his batteries are built.

Reply
Zeek M 15/10/2021 - 1:54 AM

Power companies don't care about anyone and Elon is no exception when it comes to bottom line profit.

Reply
David White 15/10/2021 - 1:54 AM

Yes. Excellent analysis. Well done.

Reply
Neil Young 15/10/2021 - 1:54 AM

they soo need to work on better heating cooling and make more affordable … portable of apt size for renters

Reply
John Herbert 15/10/2021 - 1:54 AM

No doubt Mr. Musk is a smart man but you people think he's a god.

Reply
kayzrx8 15/10/2021 - 1:54 AM

Almost all of the features mentioned are already in the industry. Wired and wireless Zoning exist, smart thermostats exist, Motion sensor zoning exist, Variable speed blowers exist, variable capacity condensers exist. Solar ready condensers and heatpumps exist. Condensate filters for clean water exist although not economical. Condensate is not clean. Have you ever looked at a coil or had to clean a condensate line? There are already turnkey complete packages that do all of this, they are expensive but they exist…..Majority, and I mean like over 90 percent, of people dont care if the ac "looks sexy or pretty" or not, as long as it does what its suppose to do at an affordable price that's about it, efficiency then is considered. LMAO ,This video is almost as if you were recording this in the 80s or from a different dimension. Please do some basic research before posting something like this.

Reply
J R 15/10/2021 - 1:54 AM

Ricky you resemble Ramses the great.

Reply
WebX 15/10/2021 - 1:54 AM

You spoke a lot about smart vents wiring things with ductwork. "Whoever does this first will be the winner."
For more expensive homes, HVAC companies have been doing this since the 80's or 90's. Same with variable-speed fans and variable speed compressors.

What Tesla would have to do to stand out is to make it smarter than the competition, and to take some things they learned from their Model Y thermal management and use those. This might mean zoned intake or bidirectional intake and venting to be able to pump hot air from hot rooms into rooms that need heat, for instance. Or have easy to convert outdoor units that can be swapped with geomass if you want to boost your efficiency in the future.

Or the closest thing to the octovalve setup would be if you had a liquid-cooled power wall that could pull the heat from the batteries while they charge, and use that to contribute heat to the home.

It's hard to do this stuff in a home compared to a car. So I think brand recognition might be their main selling point. Nevertheless, I would be interested to see what their team would come up with.

Also, do NOT drink dehumidifier water. Technically it is distilled. But if you have ever cleaned a dirty indoor unit, you don't want your mouth near anything that's been in there. I have a UV light in mine to keep microbial activity to a minimum.

Reply
Mr. Red 15/10/2021 - 1:54 AM

It'll probably be a heat pump or something.

Reply
fstats 15/10/2021 - 1:54 AM

Tesla can also offer the financing component in an ROI-driven approach with dynamic pricing and incentives coordinated with local utility rebate programs. In other words, Tesla can manage the variables in design, PV sizing, storage , power purchase agreement, etc. to provide a no-brained predictable net savings to the home owner it would be a complete game changer. Turnkey solution.

Reply
King Cooper Hvac Chronicles 15/10/2021 - 1:54 AM

Nice

Reply
JW 15/10/2021 - 1:54 AM

This can work in the US, but not elsewhere in the world. The US HVAC industry is so old and outdated. Inverter-controlled whole house ductless heat pumps with zone control are quite common in the rest of developed countries, especially Asia. And they are not that expensive.

Reply
Gregory Oppenheim 15/10/2021 - 1:54 AM

That which hath been is that which shall be; and that which hath been done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun., I had many of these Ideas in 2008, but put aside my endeavors. Recent events has lead to them to be pulled out and dust them off again. Let Tesla know, they have disgraced Nickolas's name, עֲזָאזֵל! Azazel is coming to demand it back. You may join my team through collaboration now, or later as my employees.

Reply
Randy Hawkins 15/10/2021 - 1:54 AM

Great presentation. I’m getting a solar glass roof , powerpanels and a new Model S soon. Any updates on the HVAC?

Reply
Ben Greenberg Benjamin_2_Boss 15/10/2021 - 1:54 AM

White gets dirty, imagine all that green from cutting your grass, mud, bugs. Its garbage. Tesla as a whole is garbage and elon musk is making millions while having others design “his ideas” .

Reply
Ben Greenberg Benjamin_2_Boss 15/10/2021 - 1:54 AM

It wouldn’t be pure water because while its off or in idle there is a high risk for mildew which would contaminate all the “clean water” im a hvac/r technician. There are already super efficient systems out there. There is no way to perfect an air conditioner. Teslas model would be well over 20,000 per unit.

Reply
Cris Med 15/10/2021 - 1:54 AM

Where do I go to apply

Reply
Oz72 15/10/2021 - 1:54 AM

Controlled heat & air to each room would require insulation for each room adding cost to a home.

Reply
Mr Pangy 15/10/2021 - 1:54 AM

Hmm… I was hoping to hear about something more of an invention but actually the system you spoke about has been in commercial systems for some time. The system (smart dampers in the distribution system) hasn't trickled down because of the arrogance of the HVAC companies (and hence the reason Asian AC split systems are taking a strong hold in the US) and the huge lack of consistent professionalism in the industry. I have seen (only one) residential system that had properly placed return air ducts that open and close depending on which air conditioning is taking place – heating or cooling. They do exist out there… it is too bad the industry doesn't package the solutions better for installers to be idiot proof.

Reply
Travis Morgan 15/10/2021 - 1:54 AM

The real genius would be getting all the appliances to work together. The way an air conditioner/heat pump works is it separates heat from cold. If you are cooling there is (waste) heat. If you are heating there is (waste) cold.
Your refrigerator cools, clothes dryer heats, hot water tank heats, heat pump heats or cools, and air conditioner cools. If these are all linked together on one condenser loop the waste from one can be used in another.

Reply
Tina Clark aka Aunt Tina 15/10/2021 - 1:54 AM

What a difference a year makes! Hope HVAC is coming! Definitely what I want.

Reply
Dustin Stevenson 15/10/2021 - 1:54 AM

I believe the future of heating and cooling is a product called quiet cool I put in this product in my house and it cut my AC bill by 90% and we also use it during the winter time to heat our house it works in dry climate zones not high humidity.

Reply
Brooks Rondinaro 15/10/2021 - 1:54 AM

Condensate is acidic. *** couldn't drink the water unless possibly purified.

Reply
WebCrawler 15/10/2021 - 1:54 AM

We have the technology to cool our houses without electricity or moving parts. No need for compressors or fans. In the all days, freezers were not electric (ammonia was heat up and the evaporation/condensation would produce cold and that's how RV system work till today. Heating the ammonia could be done with solar evacuated tubes). I've also seen cooling system comprised of ducts connected to a metal box on the roof that circulates cool air in the house (The hot air in the metal box will create a vacuum, since hot air tents to move up, though pulling cool air into the home from another system called earth battery). Adjusting the temperature is just a matter of controlling the ducts and switching on/off the heating of the ammonia.

Reply
Grayson Smith 15/10/2021 - 1:54 AM

Tesla HVAC would be great if they could integrate fridges, clothes dryers, a geothermal loop, and water heaters. The name of the game is heat management. If they can redirect excess heat immediately out of the house with a roided out octovalve that would be great. If they can reuse that heat (even if it's to make a heat pump more efficient) then it's even better. Room-by-room basis air conditioning would be even better. On the extreme end, if they wanted to heat the house, ideally they could use IR beams to directly heat you instead of the entire house (super sci-fi, but technically possible). There is a range of improvements that can be made from relatively easy to very hard.

It might even be worth making a "Tesla bed" that regulates the temperature of the mattress, blanket, and area near your face so that you don't even have to have the AC on in your bedroom when you're sleeping all the time.

Reply
Code Breaker 15/10/2021 - 1:54 AM

Oh god, don’t zone your house – you have been warned!

Reply
Len Gould 15/10/2021 - 1:54 AM

Their other advantage would be knowledge of efficient reliable heat pump tech.

Reply
Jesus Almendarez 15/10/2021 - 1:54 AM

I was thinking he’d want to reinvent the wheel in hvac homes. New technology all together.

Reply

Leave a Comment