Hai Nam Automation Technology JSC technology automation

[ Hai Nam เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2019 สำนักงานใหญ่ของ Hai Nam ตั้งอยู่บน 17,500 ตารางเมตรใน Saigon Hi-tech Park เขต 9 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ด้วยการก่อตั้งมาเกือบ 20 ปีและมีโรงงาน 5 แห่งใน 3 ประเทศ สายการผลิตของเรามีการติดตั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และแรงงานที่มีทักษะ เราให้บริการโซลูชั่นครบวงจรสำหรับพลังงานและระบบอัตโนมัติ รวมถึงสวิตช์เกียร์และแผงแรงดันปานกลาง/แรงดันต่ำ MCC – ศูนย์ควบคุมมอเตอร์; แผงซิงโครไนซ์; PLC, DCS และ SCADA; PMS – ระบบการจัดการพลังงาน; BMS – ระบบการจัดการอาคาร และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุด เรามี ISO 9001:2008 Certified Quality Control System และ … Read more