Home » Smart Tech and Climate Change – 6 Minute English technology bbc

Smart Tech and Climate Change – 6 Minute English technology bbc

by curtisloveLKJHf

[

เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในบ้านของผู้คน แต่สามารถช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้หรือไม่? ด้วยผู้คนจำนวนมากที่พยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ AI คือคำตอบหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่แซมและนีลพูดถึง ขณะที่พวกเขาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องให้คุณ คำถามประจำสัปดาห์นี้ มนุษย์ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศกี่ตันต่อปี? a) 30 พันล้าน b) 40 พันล้าน c) 50 พันล้าน ฟังรายการเพื่อหาคำตอบ คำศัพท์ขุดอะไรขึ้นมาขุด; ลบบางสิ่งบางอย่างออกจากพื้นดินไม่สม่ำเสมอ; ไม่ดับต่อเนื่องเป็นระยะเวลาโดยไม่มีไฟฟ้าหรือพลังงานในเวลาจริงไม่ล่าช้า วิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้และปรับตัวแบบสดโดยอาศัยการจำลองข้อมูลที่รวบรวมเพื่อสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เสียงและข้อความถอดเสียง ให้ไปที่:

[Cover: Getty Images]

See also  Chris Brown - Technology (Music Video) technology music

ตอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 นาที: เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ‘ฉันรักภาษาของฉัน!’ ทำความเข้าใจสำมะโน เราจะทำให้เว็บดีขึ้นได้อย่างไร? เรียนรู้ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอกหักใน 6 นาที! ไวรัสโคโรน่า vs โรคระบาดอื่นๆ #bbclearningenglish #learnenglish #climatechange #technology #artificialintelligence .

Images related to the topic technology bbc

Smart Tech and Climate Change - 6 Minute English

Smart Tech and Climate Change – 6 Minute English

Search related to the topic Smart Tech and Climate Change – 6 Minute English

#Smart #Tech #Climate #Change #Minute #English
Smart Tech and Climate Change – 6 Minute English
technology bbc
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Từ vựng tiếng anh lớp 10 bài 5: Technology and you technology and you

You may also like

16 comments

Chi Phan 14/10/2021 - 5:21 PM

Thank you for your very motivational episode <3 < from a student major in Data Science and being stressed out by learning about Machine Learning and Maths :((( anyway, but fun and useful <3

Reply
أنس المظيبري 14/10/2021 - 5:21 PM

I agree that today more people over use of smart phones it's causes mant negatives things like can hurt their sight and they suffered from insomnia we have to fin d the best solution for this problem

Reply
Sabrina Mou 14/10/2021 - 5:21 PM

Neil
Hello. This is 6 Minute English from BBC Learning English. I’m Neil.

Sam
And I’m Sam.

Neil
These days, our lives are filled with devices that were unimaginable only a few years ago – the sorts of things you read about in science-fiction novels, but never thought you’d own.

Sam
Yes, like those robots that vacuum your floor or voice-activated lights – we call many of these things ‘smart tech’.

Neil
But while they can help with the little tasks at home, some people are wondering whether they can help fight climate change.

Sam
Yes, smart homes, regulating things like the temperature, are a step in the right direction. Using AI to learn when the house is occupied and the optimal time to fire up the heating, is one way to limit wasteful use of resources.

Neil
The problem comes from the origin of the energy which powers these home systems. If it’s fossil fuels, then digging them up – an informal way of saying removing something from the earth – and burning them creates carbon emissions.

Sam
I suppose that’s why many people are trying to find more renewable forms of energy to reduce their carbon footprint.

Neil
Well, it’s interesting that you mentioned carbon footprint, because my question is about that today. How many tonnes of carbon dioxide are humans responsible for emitting into the atmosphere every year? Is it more than:

a) 30 billion
b) 40 billion; or
c) 50 billion?

Sam
Well, Neil, that all sounds like a lot to me, but I’ll go straight down the middle and say b – 40 billion tonnes.

Neil
OK, Sam, we’ll find out the correct answer at the end of the programme. So you mentioned earlier that people are looking into ways to use more renewable energy, but there are also some problems with that form of energy production.

Sam
Yes – for example many of these technologies rely on certain weather conditions, which affect the level of energy production.

Neil
Dr Enass Abo-Hamed, CEO of H2go, is working on a project on Orkney, an island off the coast of Scotland, testing ways of storing renewable forms of energy. Here she is on BBC World Service programme Crowd Science, speaking with Graihagh Jackson, talking about the limitations of renewable energy sources.

Dr Enass Abo-Hamed 
Renewable energy is intermittent by its nature because it’s dependant and relying on the weather. When the Sun shines and when the wind blows, and these by nature are not 24-hour 7 reliable constant.

And that means that demand doesn’t always meet supply of renewables – it can mean that we get blackouts, but on the other hand, when the Sun is up and we are producing all that power or when the wind is blowing and were producing that power, we might not be able to use that energy – There’s no demand for it and so it’s wasted.

Sam
So, Dr Enass Abo-Hamed said the renewable energy is intermittent, which means that something is not continuous and has many breaks.

Neil
She also said that because there isn’t always a steady stream of energy, we can get blackouts – periods of time without energy.

Sam
People like Dr Enass Abo-Hamed are trying to find solutions to make renewable energy storage devices – which would make the supply of energy more constant.

Neil
Smart tech can also help with this problem with renewable sources. Now, of course, not only can computers be used to design efficient models, but smart tech can also be used to improve performance after things like wind turbines have been installed.

Sam
Here is Graihagh Jackson, science broadcaster and podcaster, speaking about how smart tech can improve efficiency on BBC World Service programme, Crowd Science:

Graihagh Jackson 
Some engineers use something called a digital twin. This is really interesting, actually. This is where lots of sensors are attached to the wind turbine, so it can be modelled on a computer in real time. And then, using machine learning, you can then simulate what’s happening to the wind turbine in specific weather conditions. And this is important because it means they can make sure they’re performing their best.

Neil
Graihagh Jackson used the expression in real time, which means without delay or live.

Sam
She also mentioned machine learning, which is the way computers change their behaviour based on data they collected.

Neil
And she also said simulate – produce a computer model of something.

Sam
So, while there are issues with the reliability of the source of renewable energy, it’s clear that people are working on solutions such as energy storage to make sure there is always a supply.

Neil
And that computers can be used to design and operate technology as efficiently as possible.

Sam
Much in the same way that AI can be used in your home to make it run as efficiently as possible.

Neil
Yes – all in the hope of reducing your carbon footprint.

Sam
Which reminds me of your quiz question, Neil.

Neil
Yes, in my quiz question I asked Sam how many tonnes of carbon dioxide humans produce each year!

Sam
I went for b) 40 billion tonnes.

Neil
Which is… the correct answer! Well done, Sam!

Sam
Wow – I guessed right – but all three of those numbers sound really high! Let’s recap the vocabulary from today’s programme about smart tech and climate change, starting with dig something up – an informal expression to remove something from the ground.

Neil
Intermittent is used to describe something that is not continuous or steady.

Sam
Blackouts are periods of time without energy, for example electricity.

Neil
In real time means without delay or live.

Sam
Machine learning is the process by which computers learn and change behaviour based on data.

Neil
And finally, simulate means produce a computer model.

Sam
That’s all for this programme. Bye for now!

Neil
Goodbye!

Reply
Nguyên Đăng 14/10/2021 - 5:21 PM

good topic

Reply
Songül Sağır 14/10/2021 - 5:21 PM

♥️♥️♥️♥️

Reply
Gaurika Gupta 14/10/2021 - 5:21 PM

Thanks to the team

Reply
Sabbir Hossain 14/10/2021 - 5:21 PM

Make 6 minutes learning English about how Britain dominated Bengal Province.

Reply
Indur Hg 14/10/2021 - 5:21 PM

I come from Viet Nam. I really like BBC.

Reply
kat undmaus 14/10/2021 - 5:21 PM

We must see to it that CO2 is emitted. A lot of the prehistoric atmospheric CO2 has been used up by marine organisms, subsequently turned into carbonaceous deposits. These deposits serve as fossil fuel for us to liberate the locked up CO2 to restore the balance.

Reply
Muhammed Eltantawi 14/10/2021 - 5:21 PM

well done! keep going!

Reply
hi 14/10/2021 - 5:21 PM

Whenever I used to listen your program it always strive me to learn with more enthusiasm and zeal.

Reply
Sam Rufus 14/10/2021 - 5:21 PM

Any girl

Reply
09. Azzam Syaiful Islam 14/10/2021 - 5:21 PM

thanks its very useful

Reply
y中村 14/10/2021 - 5:21 PM

The transcript is in "Download Audio".

Reply
Marcílio Souza 14/10/2021 - 5:21 PM

A very important topic to discuss. Amazing!!!

Reply
ابو محمود abo mahmoud 14/10/2021 - 5:21 PM

I cant follow well. Please add lyrics in comments or throughout the tube. Thanks a lot but i am fond of your speaking and i like to catch all the words.

Reply

Leave a Comment