How to Talk About Money in English – Spoken English Lesson make money online englishในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพูดเกี่ยวกับเงินเป็นภาษาอังกฤษ แจ้งให้เราทราบความคิดของคุณเกี่ยวกับเงินและความสุขในความคิดเห็น! คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเงินที่มักพบเห็นได้ทั่วไป เช่น นิสัยการใช้จ่าย เงินเดือน การยืมเงิน และอื่นๆ คุณจะสามารถขยายคำศัพท์เกี่ยวกับเงินและพูดคุยเกี่ยวกับเงินในการสนทนาภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและฝึกพูดกับครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองของเรา: ดูบทเรียนฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของเรา: . บทเรียนนี้จะช่วยคุณ: – เข้าใจวิธีการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเป็นภาษาอังกฤษ – เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับหนี้และการกู้ยืมเงิน – พูดคุยเรื่องการลงทุนและการออมเงินเป็นภาษาอังกฤษ – ดูตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับเงินเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหา: 1. พูดคุยเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการออม 0:46 2. พูดคุยเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าใช้จ่าย 4:32 3. พูดคุยเกี่ยวกับหนี้และการกู้ยืม 8:06 4. พูดคุยเกี่ยวกับการลงทุน 11:21 สมัครสมาชิกเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณต่อไป! เป็นสมาชิก OOE เพื่อดูบทเรียนใหม่ล่าสุดของเราก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และอีกมากมาย! ดูบทเรียนภาษาอังกฤษฟรีเพิ่มเติมเช่นนี้บนเว็บไซต์ของเรา: .

Images related to the topic make money online english

How to Talk About Money in English - Spoken English Lesson
How to Talk About Money in English – Spoken English Lesson

Search related to the topic How to Talk About Money in English – Spoken English Lesson

#Talk #Money #English #Spoken #English #Lesson
How to Talk About Money in English – Spoken English Lesson
make money online english
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Earn $3,895 Playing Games On Your Phone For FREE! (Make Money Online) make money online by playing games

40 thoughts on “How to Talk About Money in English – Spoken English Lesson make money online english”

 1. Wee are talking about money every, second, every minute, every hour, every day and every year. Is it rude to ask someone how much money he or she earned? No. For example everybody know how much money the teacher earn, doctor, soldier, cleaner. It is usually salary and all people know it. We have just doubt how much money rich people earn because they are tax evasion. Well, the money is our life and it is the most important thing for all of us. Imagine someone who just won the lottery. He is really cheerful and his happiness has no end. On the other hand, when we see someone who lost a lot of money on stocks or in bookmakers, he or she becomes crazy, angry, furious and on the verge of suicide. When you ask someone, ARE YOU FRUGAL OR BIG SPENDER…I can say that I am not a big spender because I do not enough money and like all ordinary people I must be frugal. I won't be frugal but I must because I earn a little money and I am short every month. I must struggling every month for make ends meet. Isn't sad? My terrace house, flat, furniture, car, clothes, even food I bought on credit. I have a lot of credit and everything is mortgaged. I am in a deep trouble I am toast. I can not afford any good vacation, new car and nothing. (This is just English language)..CHEERS IVAN. ):):):

  Reply
 2. money is means to buy something, and money can find by struggle of human activities that is it done the services and pay money against.
  investment is a process put that amount of money in the business and to make money,
  lend/credit owe money legally on the other party it means the other party should legally pay that amount of money but due date.

  Reply
 3. Money can buy happiness if u use this for helping needy people for making their lives better and fulfilling dreams of our family and parents and learning new things in our life

  Reply
 4. I am not a big spender.I'm very careful with my money.I usually make a budget for each week, so I decide how much I can spend and what I can spend on.That way, I'll know how much I save.I think I'm not frugal but saving is the key to financial freedom.The little expenses really add up and if we are not conscious about the way we spend our money we may end up wasting more than we realise.I see many forks who have a lucrative income,make a killing,earn tons of dollars but then they started to adopt an extravagent lifestyle,buying expensive car and house,and eventually lost all the money.My golden rule is spend less then I earn and invest the difference.
  Having said that,it's not the right thing to be too obsessed with saving up. As long as we are certain that we can support our family and ourselves well,it' s fine to spash out and treat ourselves occassionally.

  I'm not very good at investing. Actually I am clueless about stock and shares so thr only form of investment for me is opening saving accounts with some banks. I don't earn much from this kind of investment but it's safe.Last year I decided to put some if my saving into real estate which is the most common kind of investment in our country. In fact I didn't directly get into the deal,the brother of my husband asked us to investing with him. He said it was a good investment as land prices would take off very soon. I believe him because that was what has happened for ages in VN. My husband was also happy and he said now we just had to sit back and wait for the money come rolling in.
  Though I have no idea abour stock market,I believe it's better than putting money in the bank in some ways. For starters,you can double or triple your money if the shares you buy take off. On top of that,every time you win money will boost your confidence and self_estem because you feel like you can make money so easily. Mind you, the risk is higher, it's totally possible for you to get wiped out if you pick the wrong stocks. The bad news is we have zero control on what stocks to buy.
  Personally, I prefer buying shares to putting money into the bank. I will consider to study about stock market and the nessesary stuff to start investing in near future.

  Reply
 5. I am having a stable job. Although I don't earn a lot, I get by to pay my bills and support my family. I am not a big spender, and I often cut back on unnecessary things like cosmetics, gadgets or designer clothes. In addition, I keep/put a little money taken from my monthly salary into a piggy bank to save up for important things. I treat myself occasionally with a decent cup of Vietnamese white coffee and a bowl of beef Pho, especially on my payday.

  Reply
 6. Money can't buy happiness but it's so important for the life. We need money for eating, travelling, shopping, taking care our health… we live for earning money…

  Reply
 7. Defiantly the money cant buy happiness but no body can get happiness without Money at all .
  so I have read best information about this Idea said (It may bring you money Treatment , which will guarantee you a cure

  You can buy the finest mattresses, but it guarantees a good sleep

  One of the means of happiness, but this does not mean when a person is able to obtain happiness without money

  Or love in people's hearts, without envy or hate)

  Reply
 8. Well! Money can't buy happiness that's true as we human beings love to be loved my someone who we love, that give us happiness that happiness can't be purchased . On the contrary, Money can buy happiness as sometimes we saw a dress that is so beautiful that you really want to wear it if you have money you'll buy that will give you happiness. According to me, Happiness can only be bought when its about things, cloths, property, and much more but it can't be bought when happiness come from love , emotional attachment with someone.

  Reply
 9. I can make decent money but I don’t enjoy splashing out myself regularly . I am quite frugal . I often make budgets every month , I split my income into three parts: one for living expenses , one for saving and one for investing. The budget of living expenses is often made of 65% of my income, the most of the budget is paid for food, paying bills and travel costs, the leftovers is spent on clothes or other things. 20% of my income will be used for saving up. I like traveling a lot, i want to discover new places and experience cuisines, cultures at places where I come, this hobbies cost much so the saving budget will pay for these . I also use the saving for education, and some unpredictable cases like illness or supporting someone. The leftover of my income is for investment . I like to put my money into shares , I’d had time working for a securities company so I have some knowledge on how to trade stocks, I also get my money into real estates, I even take out a loan for them if I think they are worth . Obviously, investing doesn’t always help you earn more money, some time you can lose or even be crash if you don’t put money on the right things. That’s why you need to fertilize your knowledge, study on what you invest on. To me, the budget for investment is necessary, you can not be well- off just by working for someone and build up your prosperity by collecting salary every months. I am willing to cut back others budget to add more money on investing because I feel more happy and freedom about finance if I can earn more money from them .

  Reply
 10. Money can buy happiness most of the time ! Chasing a pretty girl need many $! Treating family and friends to eat and travel free of charge, make them happy! Hard working, saving, then investing, 3 steps! (A book mention it) Don’t borrow $ if u can’t afford the expenses! I don’t like owning people’s $!

  Reply
 11. It depends on the needs of you. You need mobile phone, you'll so happy if you have it. Others are similar. I think we should content with things we have, we'll feel happy.

  Reply

Leave a Comment