Home » Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!) financial english

Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!) financial english

by curtisloveLKJHfเรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงินและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่สำคัญ อะไรคือสาเหตุของวิกฤตการณ์ทางการเงิน? เหตุใดวิกฤตจึงส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมการเงิน วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่ของเศรษฐกิจ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 70 คำ! วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ภาษาอังกฤษธุรกิจของเรา เรียนรู้คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1,000 คำในหนึ่งปีกับ Speak for Business! .

Images related to the topic financial english

Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!)

Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!)

Search related to the topic Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!)

#Financial #Crisis #Business #English #Vocabulary #Key #Words
Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!)
financial english
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Understanding Financial Ratios financial analysis of a company

You may also like

1 comment

Ismail Yusuf 16/10/2021 - 12:32 AM

many thanks to professor Angus Reid for benfitiing me in both English language and business

Reply

Leave a Comment